IKKB „Mūsų ateities investicijos“

Informacija

TIPAS
Atviras
INVESTUOTOJAI
Skirtas tik informuotiesiems investuotojams
STRATEGIJA
Investicijos į bendrovių, kurių vertybiniais popieriais nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, vertybinius popierius, bei nekilnojamąjį turtą, atskirais atvejais taip pat ir aktyviai dalyvaujant tokių investicijų ar atitinkamų verslų valdyme
SIEKIAMAS FONDO DYDIS
100 000 000 EUR
PRADŽIOS DATA
2019 04 29
VEIKLOS TRUKMĖ
Neterminuota

Apie fondą

Bendrovės investavimo strategija yra investavimo galimybių, leidžiančių gauti maksimalią grąžą Akcininkams ilguoju laikotarpiu, paieška neapsiribojant nei geografiniu regionu, nei turto klasėmis.

Bendrovė priimdama investicinius sprendimus atsižvelgs į bendrą ekonomikos padėtį atitinkamame regione, galimas numatyti politines ir kitas rizikas, kurios gali daryti poveikį investicijų grąžai ilguoju laikotarpiu.

Pagrindinės Bendrovės investavimo strategijos kryptys yra investicijos į bendrovių, kurių vertybiniais popieriais nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, vertybinius popierius, nekilnojamąjį turtą, atskirais atvejais taip pat ir aktyviai dalyvaujant tokių  ir/ar investicijų ar atitinkamų verslų valdyme.

Komanda

Ernestas Kazbaras
Direktorius, Valdybos narys

Ernestas Kazbaras

Direktorius, Valdybos narys

PATIRTIS

 • SEB Bank – Vyriausiasis projektų vadovas, stambių verslo klientų departamente
 • SEB Bank – Projektų vadovas, stambių verslo klientų departamente
 • DNB Bank – Projektų vadovas Verslo Banko padalinyje
 • Lietuvos Geležinkeliai – Ekonomistas

IŠSILAVINIMAS

 • Vilniaus Universitetas – Bankininkystės magistras
 • University of Herdforshire – Verslo administravimo ir vadybos bakalauro studijos
 • Copenhagen Business Academy – Verslo administravimo ir vadybos bakalauro studijos

IKKB „Mūsų ateities investicijos“

  Dokumentai

  Svarbi
  informacija

  Prieš priimant sprendimą investuoti, patartina ne tik gerai apgalvoti savo investavimo tikslus, bet ir rizikas, mokesčius bei išlaidas, kurias patiria fondas. Investicijos gali būti ir pelningos, ir nuostolingos – galima prarasti dalį ar net visą investuotą sumą. Istorinė grąža negarantuoja ateities rezultatų. Fondo investicijas į užsienio rinkas veikia valiutų svyravimai, politinės ir ekonominės aplinkos pokyčiai. Fondai, kurie koncentruojasi į vieną šalį ar sektorių arba fondai, kurie investuoja į mažesnes įmones, gali patirti didesnių vertės svyravimų ar susidurti su likvidumo iššūkiais. Investicijos į besivystančias rinkas, nekilnojamąjį turtą, valiutas, fiksuoto pajamingumo instrumentus ar alternatyvias investicijas turi papildomų rizikų. Dėl kai kurių fondų specifikos galimi didesni kapitalo prieaugio išmokėjimai nei kitose investicijose. Detalesnę informaciją apie rizikas rasite Fondo prospekte ir taisyklėse.

  Norėdami gauti daugiau su fondu susijusios informacijos, kreipkitės telefonu +370 621 72826 arba el.paštu info@1am.lt. Prieš investuodami atidžiai perskaitykite prospektą ir kitus su fondu susijusius dokumentus.

  Detali informacija apie fondą ir valdymo įmonę yra pateikiama prisijungus prie kliento zonos.

  Prieš priimant sprendimą investuoti, patartina ne tik gerai apgalvoti savo investavimo tikslus, bet ir rizikas, mokesčius bei išlaidas, kurias patiria fondas. Investicijos gali būti ir pelningos, ir nuostolingos – galima prarasti dalį ar net visą investuotą sumą. Istorinė grąža negarantuoja ateities rezultatų. Fondo investicijas į užsienio rinkas veikia valiutų svyravimai, politinės ir ekonominės aplinkos pokyčiai. Fondai, kurie koncentruojasi į vieną šalį ar sektorių arba fondai, kurie investuoja į mažesnes įmones, gali patirti didesnių vertės svyravimų ar susidurti su likvidumo iššūkiais. Investicijos į besivystančias rinkas, nekilnojamąjį turtą, valiutas, fiksuoto pajamingumo instrumentus ar alternatyvias investicijas turi papildomų rizikų. Dėl kai kurių fondų specifikos galimi didesni kapitalo prieaugio išmokėjimai nei kitose investicijose. Detalesnę informaciją apie rizikas rasite Fondo prospekte ir taisyklėse.Detali informacija apie fondą ir valdymo įmonę yra pateikiama prisijungus prie kliento zonos.

  Plačiau