„I Asset Management“ gavo licenciją veikti visoje ES

2022 04 21

Investicijų valdymo įmonei „I Asset Management“ Lietuvos bankas suteikė alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojo licenciją (AKISV). Ji suteikia galimybę bendrovei vykdyti veiklą visose ES ir EEE šalyse. Įmonė planuoja intensyvią plėtrą centrinės Europos šalyse ir didinti turto portfelį iki 1 mlrd. Eur.

„Labai natūraliai perėjome į kitą verslo etapą, kuriame augimą namų rinkoje keičia nauji dideli projektai centrinės Europos šalyse. Artimiausi mūsų strateginiai tikslai – sparti plėtra centrinėje Europoje ir fondų turto portfelio didinimas iki 1 mlrd. Eur“, – bendrovės pranešime cituojamas Ernestas Kazbaras, „I Asset Management“ vadovas.

E. Kazbaras pažymi, kad strateginis jų tikslas – per artimiausius keletą metų tapti Vakarų Europos institucinių investuotojų platforma į Baltijos šalių ir CEE regioną.

Gavus AKISV licenciją, investicijų valdymo įmonei atsivėrė galimybės vykdyti veiklą visoje ES ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse pagal harmonizuotą europinį reguliavimą, nors fondai ir toliau bus steigiami pagal vietinius Lietuvos įstatymų reikalavimus.

Iki šiol „I Asset Management“ vykdė veiklą pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų veiklos leidimą (IISKIS), kuris galiojo tik Lietuvoje ir numatė vietinio reguliavimo taikymą pagal Lietuvos teisės aktus.

Lietuvos įstatymai numato, kad investicijų bendrovės, kurių valdomų fondų vertė viršija 100 mln. Eur su finansiniu svertu, privalo kreiptis į Lietuvos banką dėl griežtesnės licencijos.

„Mūsų investicijų valdymo įmonė pereina į kitą, europinę profesionalių investicijų valdytojų rinką, ir tampa visateisiais jos dalyviais. Nauja licencija įgalins mūsų tolesnį augimą vykdant plėtrą į kitas Europos rinkas ir užtikrins dar didesnį institucinių investuotojų pasitikėjimą“, – pažymi E. Kazbaras.

Pagal naują licenciją taikomi daug griežtesni rizikos valdymo, likvidumo vertinimo reikalavimai, taip pat taikoma atlyginimų nustatymo politika, turinti įtakos vadovų bei kitų asmenų, kurių veikla gali daryti įtaką fondų prisiimamai rizikai, atlygio išmokėjimui.

„Vis dėlto mes visuomet dirbome pagal europinį investicijų valdytojų standartą bei atsakingai laikėmės geriausios praktikos savo veikloje, tad ši licencija tik patvirtino tai oficialiai bei įprasmino kelią, kuriuo einame“, – teigia Karina Andriukaitienė, „I Asset Management“ teisės ir atitikties vadovė.

AKISV licencija investicijų valdytojams numato didesnius kapitalo pakankamumo reikalavimus (mažiausiai 125.000 Eur pradinio kapitalo reikalavimas nuolatinei limitų, nuosavų lėšų poreikio stebėsenai).

Kitas reikšmingas pokytis, taikomas AKISV licencijos gavėjams, – visas fondų turtas turi būti perduotas depozitoriumui, su kuriuo iš anksto derinamas kiekvienas investicinis sprendimas (pirkimas, pardavimas, kapitalo didinimas, paskolos ir kt.).

Licencijavimo proceso metu „I Asset Management“ teisės klausimais konsultavo advokatų kontora „TGS Baltic“.

„I Asset Management“ ir toliau planuoja teikti prioritetą institucinių klientų investicijų pritraukimui, o vykdant fondų plėtrą didžiausią dėmesį skirti tvarumo (ESG) principus atitinkančioms investicijoms.

Tarp prioritetinių įmonės projektų tvarumo srityje – „I Asset Management“ valdomas privačių studentų namų plėtros fondas „IAM European Student Housing Fund“, investicijų į tvarią miškininkystę fondas „Baltic Green Fund“, į veterinarinių paslaugų įmones Baltijos šalių ir CRE regione investuojantis fondas „IAM Petcare Growth Fund“ ir kt.

„I Asset Management“ valdomas fondų turtas šiuo metu siekia apie 200 mln. Eur.

Dalintis