„I Asset Management“ tapo tarptautinės atsakingo investavimo organizacijos nare

2020 11 20

„I Asset Management“ tapo Jungtinių tautų remiamos Atsakingo investavimo principų (ang. Principles for Responsible Investment) organizacijos nare. Tai lyderiaujanti pasaulio organizacija, vienijanti turto valdymo įmones bei įvairias investicines organizacijas, kurios išskirtinį dėmesį skiria aplinkosaugos, socialinės atsakomybės bei tvarios įmonių valdysenos klausimams ir į visus juos atsižvelgia priimdami investicinius sprendimus.

PRI buvo suformuota 2005 metais, kai tuometinis JT generalinis sekretorius Kofi Annan paprašė didžiausių pasaulyje investicinių grupių padėti parengti atsakingo investavimo principus. 20-ties investuotojų komanda iš 12 šalių buvo atsakinga už principų suformavimą. Jai talkino 70 įvairiausių sričių profesionalų iš nevyriausybinių organizacijų, aplinkosaugos ir kitų sričių. PRI oficialiai startavo 2006 metų balandžio mėnesį apie tai paskelbdami didžiausioje pasaulio akcijų biržoje New York Stock Exchange.

Šiuo metu organizacija vienija daugiau kaip 3 000 bendrovių visame pasaulyje.

Jų visų veiklą vienija šie šeši principai:

1) Įtraukti ESG (aplinkosaugos, socialinės atsakomybės bei tvarios įmonių valdysenos) klausimus į investicijų sprendimų analizę ir sprendimų priėmimo procesus;
2) Būti aktyviais investuotojais ir įtraukti ESG klausimus į valdomų įmonių praktiką;
3) Siekti, kad subjektai, į kuriuos investuojame, tinkamai atskleistų ESG iššūkius, su kuriais susiduria;
4) Skatinti šių 6-šių principų pripažinimą bei kuo platesnį įgyvendinimą visame investicijų sektoriuje;
5) Dirbti kartu, jog padidintume savo veiksmingumą įgyvendinat šiuos principus;
6) Pateikti detalias ataskaitas apie savo veiklą ir pažangą įgyvendinat principus;

„I Asset Management“ tapo viena iš nedaugelio prie šios organizacijos prisijungusių bendrovių Lietuvoje ir Baltijos šalyse.

„Tvarumas ir skaidrumas visada buvo ir yra viena svarbiausių „I Asset Management“ vertybių ir tikslų. Džiaugiamės, jog turime galimybę prisijungti prie šios organizacijos ir įsipareigojome ne tik žodžiais, bet ir darbais įgyvendinti šiuos principus. Matydami, kuria kryptimi vystosi pasaulyje lyderiaujantys investicijų valdytojai, suprantame, kad tvarumas tampa tiesiog būtinybe.“ – komentuoja Simonas Jurgionis, „I Asset Management“ valdybos narys ir ryšių su investuotojais vadovas.

– Plačiau apie „Principles for Responsible Investment“ organizaciją

– Tvaraus investavimo principai

Dalintis