Informacija

TIPAS
Uždaro tipo
INVESTUOTOJAI
Skirtas tik informuotiesiems investuotojams
STRATEGIJA
Investicijos į miško žemę, prisidedančios prie tvarumo
GEOGRAFIJA
LT, LV ir EE
SIEKIAMAS FONDO DYDIS
100 000 000 EUR
PRADŽIOS DATA
2019 01 14
VEIKLOS TRUKMĖ
8 + 2

Apie fondą

Šią tvarią investiciją sudaro 4 pagrindiniai vertės elementai:

 • Biologinis augimas: Vidutinis metinis medienos tūrio prieaugis Baltijos šalyse siekia nuo 5,5 iki 7,5 m3 hektare. Tačiau investuojant į jaunesnį mišką, turintį didesnį biologinio prieaugio potencialą, prieaugis gali būti ir didesnis.
 • Aktyvus turto valdymas: Aukščiausių tvarumo (FSC sertifikato) bei miško pramonės standartų laikymasis. Pilna vertės grandinė: miško pirkimas ir priežiūra bei medienos pardavimas.
 • Turto konsolidavimas: Veiklos efektyvumo didinimas bei rizikos veiksnių mažinimas.
 • Indėlis į švarią aplinką: CO2 absorbcija kiekvienais metais pateikiama kasmetinėje tvarumo ataskaitoje.

Fondo tikslas – per 7–8 metus suformuoti Portfelį, kuris bus patrauklus kiekvienam strateginiam investuotojui, ieškančiam vertikalios verslo integracijos. Fondo gyvavimo laikotarpiu didžiausias prioritetas bus skiriamas jauno / vidutinio amžiaus miškui, turinčiam maksimalų biologinio prieaugio potencialą.

Pagrindiniai būsimo miško žemės portfelio formavimo kriterijai:

 • 100 km atstumas iki stambios medienos pramonės
 • Žemės ūkio paskirties turtas < 30 %
 • Vidutinis amžius – nuo 20 iki 40 metų, tankumas > 100m3/ha
 • Aukštos žaliavos vertės sudėtis – bent 2/3 portfelio turi sudaryti pušys, eglės, beržai.

Tvarumas

Visi „Baltic Green Fund” įsigyti ir valdomi miškai yra prižiūrimi pagal griežčiausius FSC (Forest Stewardship Council) organizacijos keliamus reikalavimus.

Fondas kiekvienais metais pateikia tvarumo ataskaitas, kuriose be visų atliktų sodinimų, retinimų bei kitų miškininkystės veiklų pristatomi ir Fondo valdomo turto CO2 absorbavimo duomenys.

Fondo valdomos bendrovės aktyviai dalyvauja kiekvienos šalies miškų asociacijų veikloje, skatindamos tvarios miškininkystės vystymą bei įvairias aplinkosaugos iniciatyvas.

Komanda

Dzintars Salavs
Fondo valdytojas | Baltic Green Fund

Dzintars Salavs

Fondo valdytojas | Baltic Green Fund

PATIRTIS

 • Karl Danielsson Farm & Forest SIA – Latvijos padalinio vadovas
 • Svenska Handelsbanken, AB –  Vadovas
 • Svenska Handelsbanken, AB – Verslo bankininkystės vadovas
 • Swedbank – Tarptautinių klientų padalinio vadovas

IŠSILAVINIMAS

 • Latvia University of Life Science and Technologies – Miškininkystės magistro studijos
 • BI Norwegian Business School – Verslo vadybos ir administravimo magistro studijos
Simonas Jurgionis
Valdybos narys, ryšių su investuotojais vadovas

Simonas Jurgionis

Valdybos narys, ryšių su investuotojais vadovas

PATIRTIS

 • Lietuvos Verslo Angelų Asociacija – Narys
 • Mogo Finance – Ryšių su investuotojais vadovas
 • SEB Bank – Vyresnysis dileris, kapitalo rinkų skyriuje
 • Bankas Finasta – Finansų makleris, insitucinių klientų aptarnavimo skyriuje
 • MP Bank – Finansų makleris

IŠSILAVINIMAS

 • ISM University of Management and Economics – Ekonomikos bakalauras
 • Baltic Institute of Corporate Governance

Baltic Green Fund

  Dokumentai

  Svarbi
  informacija

  ĮSPĖJIMAS: Pateikiama informacija nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti investicinius vienetus. Remiantis ja negalima daryti investicinių sprendimų ar būsimų finansinės grąžos prognozių. Prieš priimant sprendimą investuoti yra patartina ne tik gerai apgalvoti savo investavimo tikslus, bet ir įvertinti rizikas, mokesčius bei išlaidas, kurias patiria Fondas. Galutinė informacija apie sąlygas yra pateikiama Fondo prospekte ir  taisyklėse. Tik remiantis šia informacija bei savo individualia analize galite priimti investicinius sprendimus.

  Investicijų vertė gali tiek kilti, tiek ir kristi, todėl Fondo veiklos laikotarpiu galimi dideli  investicinių vienetų verčių svyravimai. Šiam produktui nenumatyta jokia apsauga nuo būsimų rinkos veiklos rezultatų, todėl galite netekti dalies arba visos savo investuotos sumos. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Fondo investicijas į užsienio rinkas veikia valiutų svyravimai, politinės ir ekonominės aplinkos pokyčiai. Fondai, kurie koncentruojasi į vieną šalį ar sektorių, arba fondai, kurie investuoja į mažesnes įmones, gali patirti didesnių vertės svyravimų ar susidurti su likvidumo iššūkiais. Investicijos į besivystančias rinkas, nekilnojamąjį turtą, valiutas, fiksuoto pajamingumo instrumentus ar kitas alternatyvias investicijas turi papildomų rizikų. Dėl kai kurių fondų specifikos galimi didesni kapitalo prieaugio išmokėjimai nei kitose investicijose. Detalesnę informaciją apie rizikas rasite Fondo prospekte ir taisyklėse.

  Norėdami gauti daugiau su Fondu susijusios informacijos, kreipkitės el. paštu info@1am.lt. Prieš investuodami atidžiai perskaitykite Fondo taisykles, prospektą ir kitus  susijusius dokumentus.

  Plačiau